044 Kód země vydání

Definice:

Pole obsahuje dvou i třípísmenné kódy zemí, kde byl dokument vydán nebo vyroben. Uvádí se v případě, kdy k zaznamenání nepostačuje pole 008/15-17 (Místo vydání, produkce nebo realizace), např. pokud byl dokument vydán či vyroben ve více než jedné zemi. Pole je opakovatelné.

Indikátory:

Nejsou definovány.

Seznam polí:

$a Kód země vydání
$b Kód lokální subentity
$c ISO kód subentity
$2 Zdroj kódu lokální subentity
$6 Propojení polí v jiném písmu
$8 Propojení souvisejících polí

044 $a Kód země vydání

Definice:

Podpole obsahuje dvou i třípísmenné kódy zemí, kde byl dokument vydán nebo vyroben.

Způsob zápisu:

008/15-17 it#
044 ## $ait$afr$asp
(Zeměmi vydání jsou Itálie, Francie a Španělsko)

Kódy zemí jsou uvedeny v příloze X nebo na adrese: http://www.loc.gov/marc/countries

Příklady:

xr - Česká republika
xo - Slovenská republika
cs - Československo
uk - Velká Británie
gw - Německo
us - USA

Poznámky:

Pramen popisu: Dokument jako celek
Závaznost: Povinné

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top