041 Kód jazyka

Definice:

Pole obsahuje kódované informace o jazyku dokumentu. Používejte i pro jazyk obsahu, resumé, rejstříků i doprovodného materiálu. Opakovatelné pro každý jazyk. Toto pole se používá současně s polem 008/35-37 (Jazyk). Pokud pole 008/35-37 neobsahuje jen mezery (###), tak se kód, který se zde objeví, zapisuje jako první v podpoli $a pole 041. Jsou-li uvedené pozice pole 008 prázdné a použije se pole 041 pro zápis, tak se podpole $a v poli 041 neuvádí.

Pole 041 se použije v případě, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • popisná jednotka obsahuje více než jeden jazyk, vč. znakové řeči;
  • popisná jednotka je či obsahuje překlad;
  • jazyk rejstříků, abstraktů nebo doprovodného materiálu se liší od jazyka hlavní popisné jednotky;
  • jazyk stránek obsahu se liší od jazyka hlavní popisné jednotky.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor překladu)
0 - Popisná jednotka není/neobsahuje překlad
1 - Popisná jednotka je nebo obsahuje překlad

Druhý indikátor (Kódovník jazyků MARC)
# - Hodnota kódů je převzata z kódovníku MARC (default)
7 - Zdroj kódů je uveden v podpoli $2 (nepoužívat)

Seznam polí:

$a - Kód jazyka textu
$b - Kód jazyka resumé nebo abstraktu/dialogových titulků nebo podtitulků
$d - Kód jazyka zpívaného nebo mluveného slova
$e - Kód jazyka libreta
$f - Kód jazyka stránky či stránek obsahu
$g - Kód jazyka doprovodného textu jiného než libreta
$h - Kód jazyka originálu a/nebo předlohy pro překlad
$2 - Zdroj
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

041 $a Kód jazyka textu

Definice:

Podpole obsahuje kódované informace o jazyku dokumentu. Používejte i pro jazyk obsahu, resumé, rejstříků i doprovodného materiálu. Opakovatelné pro každý jazyk.

Kód prvního jazyku se uvádí v poli 008/35-37, pokud tyto pozice neobsahují mezery (###). Pro díla ve více jazycích se kódy jazyka uvádějí v pořadí podle významnosti zastoupení jazyka v textu. Nemá-li jeden z jazyků dominantní pozici, uvádějí se kódy v pořadí podle anglické abecedy. Pokud se katalogizační agentura rozhodla uvádět kód mul (pro více jazyků), jako první se zapíše kód pro jazyk názvu (nebo prvního názvu). Alternativně lze uvést všechny kódy všech přítomných jazyků v opakovaném výskytu podpole $a.

Způsob zápisu:

008/35-37 eng
041 0# $aeng$afre$ager
(Text je v angličtině, francouzštině a němčině.)

Kód jazyka se skládá ze tří písmen a jejich seznam je v úplnosti uveden v příloze “Y”, českého vydání formátu MARC 21.

Příklady:

cze čeština
slo slovenština
eng angličtina
ger němčina

Poznámky:

Pramen popisu: Dokument jako celek
Závaznost: Povinné

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top