040 Zdroj katalogizace

Definice:

Pole obsahuje údaje o zpracovateli záznamu a použitých pravidlech.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Agentura zajišťující původní katalogizaci
$b - Jazyk katalogizace
$c - Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby
$d - Agentura, která záznam modifikovala
$e - Použitá pravidla popisu
$9 - Úplnost záznamu

040 $a Agentura zajišťující původní katalogizaci

Definice:

Sigla agentury, která vytvořila původní záznam.

Způsob zápisu:

Zapisuje se sigla knihovny bez mezer.

Příklady:

ABA001

040 $c Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

Definice:

Sigla agentury, která doplňuje záznam o svazky, nebo záznam převedla do strojem čitelné podoby. Dostanete-li záznam z jiné knihovny, neupravujete jej, pak sem zapíšete siglu své knihovny.

Způsob zápisu:

Zapisuje se sigla knihovny bez mezer.

Příklady:

ABA001

040 $d Agentura, která záznam modifikovala

Definice:

Sigla agentury, která je zodpovědná za modifikaci záznamu. Modifikace je definována jako oprava záznamu, zahrnující katalogizaci, přidělení kódů polí a podpolí, vč. oprav překlepů. Nezahrnuje však přípis svazků. Pole je opakovatelné pro různé instituce.

Způsob zápisu:

Zapisuje se sigla knihovny bez mezer.

Příklady:

ABA001

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top