028 Nakladatelské číslo

Definice:

Toto pole obsahuje formalizovaná nakladatelská čísla, používaná pro zvukové záznamy, videozáznamy, hudebniny a další dokumenty související s hudebními díly. Nakladatelská čísla, uváděná v záznamu v neformátované podobě, se zapisují do pole 500 (Všeobecná poznámka). Čísla, která se považují za skladová, se zapisují v poli 037 (Zdroj akvizice). V případě pochybností se dává přednost polím 500 a 037.

Indikátory:

První indikátor (Typ čísla)
0 - Vydavatelské číslo - je číslo používané k identifikaci popisné jednotky nebo seriálu, které vydavatel přidělil zvukové nahrávce, straně zvukové nahrávky, části zvukové nahrávky nebo více zvukovým nahrávkám, vydaným jako soubor.
1 - Číslo výrobní matrice - identifikujce matrici, ze které se dokument lisoval.
2 - Číslo tiskové matrice
3 - Jiné číslo hudebního díla
4 - Číslo videozáznamu
5 - Jiné nakladatelské číslo
6 - Číslo distributora - přiděleno distributorem ke konkrétní hudební publikaci nebo ke konkrétní videonahrávce. Máte-li pochybnosti o tom, zda je číslo číslem vydavatele nebo číslem distributora, zaznamenejte ho jako číslo vydavatele.

Druhý indikátor (Poznámka/vedlejší záhlaví)
0 - Negeneruje se poznámka a vedlejší záhlaví
1 - Generuje se poznámka a vedlejší záhlaví
2 - Generuje se poznámka, bez vedlejšího záhlaví
3 - Generuje se vedlejší záhlaví, bez poznámky

Seznam polí:

$a - Nakladatelské číslo
$b - Zdroj
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top