024 Jiná standardní čísla

Definice:

Toto pole obsahuje standardní čísla nebo kódy, jež nemohou být uvedeny v polích 020 (ISBN), 022 (ISSN), 027 (Standardní číslo technické zprávy) atd. Typ standardního čísla nebo kódu je identifikován na první pozici indikátoru či v podpoli $2 (Zdroj).

Indikátory:

První indikátor (Typ standardního čísla či kódu)
0 - Mezinárodní standardní kód záznamu (ISRC)
1 - Univerzální kód produktu (UPC)
2 - Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN)
3 - Mezinárodní číslo EAN
4 - Identifikátor seriálové jednotky a příspěvku (SICI)
7 - Zdroj specifikován v podpoli $2
8 - Nespecifikovaný typ standardního čísla či kódu

Druhý indikátor (Indikátor rozdílnosti)
0 - Bez rozdílů - naskenované číslo nebo kód je stejný jako číslo nebo kód ve formě okem čitelné.
1 - Rozdíly - naskenované a okem čitelné verze čísla nebo kódu se liší.

Seznam polí:

$a - Standardní číslo nebo kód
$c - Dostupnost
$d - Další kódy následující za standardním číslem nebo kódem
$z - Zrušené/neplatné standardní číslo nebo kód

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top