022 Mezinárodní standardní číslo seriálu

Definice:

International Standard Serial Number – Mezinárodní standardní číslo seriálu, které přiděluje v každé zemi pověřená agentura a je jednoznačnou identifikací popisné jednotky (titulu).

Indikátory:

První indikátor (Úroveň mezinárodního významu)
# - Nespecifikovaná úroveň
0 - Seriál mezinárodního významu
1 - Seriál není významný na mezinárodní úrovni

Druhý identifikátor
# - Nedefinován

Seznam polí:

$a - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$y - Nesprávné ISSN
$z - Zrušené ISSN
$6 - Propojení pole v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top