020 Mezinárodní standardní číslo knihy

Definice:

International Standard Book Number – Mezinárodní standardní číslo knihy, které přiděluje v každé zemi pověřená agentura a je jednoznačnou identifikací popisné jednotky (titulu). Opakovatelné je pouze v případě, že se liší v poznámce (vázaný a brožovaný výtisk).

Indikátory:

Nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - ISBN
$c - Dostupnost
$q - Zpřesnění
$z - Zrušené/chybné ISBN
$6 - Propojení pole v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

020 $a ISBN

Platné ISBN. ISBN a vložené pomlčky mohou být vygenerovány pro zobrazení. Zápis je potřeba provést přesně tak, jak je uvedeno v dokumentu, vč. pomlček. Vysvětlivku si zapište do kulatých závorek.

Příklad:

  • 80-7121-039-0 (sv. 1; brož.)
  • 80-7121-084-6 (sv.2 ; brož.)

020 $z Zrušené/chybné ISBN

ISBN, o kterém bylo zjištěno, že bylo popisné jednotce přiděleno omylem, nebo je chybné. Stejné ISBN může být přiděleno dvěma různým dokumentům, a proto je dodatečně zrušeno, nebo je ISBN nesprávně vytištěno. Pokud neexistuje platné číslo ISBN, lze v záznamu použít samostatně podpole $z.

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top