830 Vedlejší záhlaví pro edici - unifikovaný název

Definice:

Pole obsahuje vedlejší záhlaví pro název edice, přičemž záhlaví pro edici je tvořeno unifikovaným názvem. Používá se tehdy, je-li forma vedlejšího záhlaví pro název edice odlišná od korespondující formy edice v údaji o edici. Použití pole 830 je oprávněné, pokud je přítomen údaj o edici (pole 490) nebo všeobecná poznámka (pole 500) vztahující se k edici. Pro reprodukce je důvodem použití pole 830 údaj o edici v podpoli $f v poli 533 (Poznámka o reprodukci díla).

Indikátory:

První indikátor
Indikátor není definován, pozice je prázdná (#).

Druhý indikátor (Vyloučení znaků z řazení)
0-9 - Počet vyloučených znaků

Seznam polí:

$a - Unifikovaný název
$d - Datum podpisu smlouvy
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$k - Podzáhlaví pro formu
$l - Jazyk díla
$m - Obsazení (hudební díla)
$n - Číslo části/sekce díla
$o - Údaje o aranžmá
$p - Název části/sekce díla
$r - Tónina (hudební díla)
$s - Verze
$t - Název díla
$v - Označení svazku/pořadí
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top