811 Vedlejší záhlaví pro edici - jméno akce

Definice:

Pole obsahuje vedlejší záhlaví pro edici ve formě autor/název, přičemž část týkající se autora je tvořena jménem akce nebo konference. Používá se v případě, pokud se forma vedlejšího záhlaví pro edici liší od korespondující formy edice v údaji o edici. Použití pole 811 je oprávněné tehdy, je-li přítomen údaj o edici (pole 490) nebo všeobecná poznámka (pole 500) vztahující se k edici. Pro reprodukce je důvodem k použití pole 811 údaj o edici v podpoli $f v poli 533 (Poznámka o reprodukci díla). Vedlejší záhlaví pro akce uvedené v podřízeném vztahu ke korporaci se zapisují v poli 810.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor formy jména)
0 - Invertovaná forma jména
1 - Jméno jurisdikce
3 - Jméno v přímém pořadí

Druhý indikátor
Indikátor není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
$c - Místo konání akce
$d - Datum konání akce nebo podpisu smlouvy
$e - Podřízená složka
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$k - Podzáhlaví pro formu
$l - Jazyk díla
$n - Číslo části/sekce/akce díla
$p - Název části/sekce díla
$q - Jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce
$s - Verze
$t - Název díla
$u - Příslušnost ke korporaci/adresa
$v - Označení svazku/pořadí
$4 - Kód role
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top