800 Vedlejší záhlaví pro edice - osobní jméno

Definice:

Pole obsahuje vedlejší záhlaví pro edici ve formě autor/název, přičemž část týkající se autora je tvořena osobním jménem. Používá se v případě, pokud se forma vedlejšího záhlaví pro edici liší od korespondující formy edice v údaji o edici. Použití pole 800 je oprávněné tehdy, je-li přítomen údaj o edici (pole 490) nebo všeobecná poznámka (pole 500) vztahující se k edici. Pro reprodukce je důvodem k použití pole 800 údaj o edici v podpoli $f v poli 533 (Poznámka o reprodukci díla).

Indikátory:

První indikátor (Indikátor formy jména)
0 - Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem
1 - Jméno se uvádí pod příjmením
3 - Jméno rodiny/rodu

Druhý indikátor
Indikátor není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Osobní jméno
$b - Římské číslice
$c - Doplňky ke jménu jiné než data
$d - Data související se jménem
$e - Slovní označení role
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$j - Přisouzení odpovědnosti
$k - Podzáhlaví pro formu
$l - Jazyk díla
$m - Obsazení
$n - Číslo části/sekce díla
$o - Údaj o aranžmá (hudební díla)
$p - Název části/sekce díla
$q - Rozpis iniciál rodného/křestního jména
$r - Tónina (hudební díla)
$s - Verze
$t - Název díla
$u - Příslušnost ke korporaci/adresa
$v - Označení svazku/pořadí
$4 - Kód role
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top