785 Následující záhlaví

Definice:

Pole obsahuje informaci o bezprostředním nástupci základní popisné jednotky (chronologické propojení). Pole 785 je opakovatelné pro více než jeden následující název.

Pokud se z tohoto pole generuje poznámka, tak se zobrazuje a/nebo tiskne s úvodním výrazem nebo frází, která se generuje jako návěští na základě hodnoty druhého indikátoru.

Indikátory:

První indikátor (Poznámka)
0 - Poznámka se generuje
8 - Poznámka se negeneruje

Druhý indikátor (Typ propojení)
0 - Dále jako - základní popisná jednotka pokračuje následujícím seriálem.

1 - Dále částečně jako - základní popisná jednotka částečně pokračuje následujícím seriálem.

2 - Po zániku nahrazen - základní popisná jednotka byla po zániku nahrazena následujícím seriálem.

3 - Po zániku částečně nahrazen - základní popisná jednotka byla po zániku částečně nahrazena následujícím seriálem.

4 - Zanikl včleněním do - základní popisná jednotka zanikla včleněním do následujícího seriálu.

5 - Zanikl částečným včleněním do - základní popisná jednotka zanikla částečným včleněním do následujícího seriálu.

6 - Rozdělil se na … a … - základní popisná jednotka se rozdělila do dvou či více následujících seriálů.

7 - Sloučením s … vznikl … - základní popisná jednotka se sloučila s jiným názvem a vznikl následující seriál.

8 - Zpětný návrat k … - základní popisná jednotka se vrátila zpět k předcházejícímu názvu (tj. následující název je stejný jako předcházející název).

Seznam polí:

$a - Hlavní záhlaví
$b - Údaj o vydání
$c - Kvalifikátor
$d - Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání
$g - Informace o propojení
$h - Údaje fyzického popisu
$i - Text návěští
$k - Údaje o edici pro související popisnou jednotku
$m - Specifické údaje o dokumentu
$n - Poznámka
$o - Další identifikátor popisné jednotky
$r - Číslo zprávy
$s - Unifikovaný název
$t - Název
$u - Standardní číslo technické zprávy
$w - Identifikační číslo záznamu
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$y - CODEN
$z - Mezinárodní standardní číslo knihy
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$7 - Kontrolní podpole –>

  • 0 Typ hlavního záhlaví
  • 1 Forma jména
  • 2 Typ záznamu
  • 3 Bibliografická úroveň

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top