780 Předcházející záhlaví

Definice:

Pole obsahuje informaci o bezprostředním předchůdci základní popisné jednotky (chronologické propojení). Pokud je předchůdců více, pole 780 se opakuje.

Pokud se z tohoto pole generuje poznámka, zobrazuje se a/nebo tiskne s úvodním výrazem nebo frází, pokud se generuje jako návěští, řídí se hodnotou druhého indikátoru.

Indikátory:

První indikátor (Poznámka)
0 - Poznámka se generuje
1 - Poznámka se negeneruje

Druhý indikátor (Typ propojení)
0 - Dříve jako - základní popisná jednotka je pokračováním předcházejícího seriálu.

1 - Dříve částečně jako - základní popisná jednotka je částečným pokračováním předcházejícího seriálu.

2 - Nahrazuje - základní popisná jednotka nahrazuje předcházející seriál.

3 - Nahrazuje částečně - základní popisná jednotka částečně nahrazuje předcházející seriál.

4 - Vznikl sloučením - základní popisná jednotka byla vytvořena sloučením s jedním či více seriály.

5 - Absorboval - název základní popisné jednotky vznikl absorbcí dříve vycházejícího seriálu.

6 - Absorboval částečně - název základní popisné jednotky vznikl částečnou absorbcí dříve vycházejícího seriálu.

7 - Oddělil se od - základní popisná jednotka vznikla oddělením se od dříve vycházejícího seriálu.

Seznam polí:

$a - Hlavní záhlaví
$b - Údaj o vydání
$c - Kvalifikátor
$d - Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání
$g - Informace o propojení
$h - Údaje fyzického popisu
$i - Text návěští
$k - Údaje o edici pro související popisnou jednotku
$m - Specifické údaje o dokumentu
$n - Poznámka
$o - Další identifikátor popisné jednotky
$r - Číslo zprávy
$s - Unifikovaný název
$t - Název
$u - Standardní číslo technické zprávy
$w - Identifikační číslo záznamu
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$y - CODEN
$z - Mezinárodní standardní číslo knihy
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$7 - Kontrolní podpole –>

  • 0 Typ hlavního záhlaví
  • 1 Forma jména
  • 2 Typ záznamu
  • 3 Bibliografická úroveň

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top