777 Vydáno s

Definice:

Pole obsahuje informaci o publikacích, které jsou katalogizovány samostatně, ale jsou vydány společně s katalogizovanou jednotkou nebo jsou v ní obsaženy (horizontální propojení). Toto pole se nepoužívá pro vazbu typu “Obsahuje přívazky” (pole 501 - Poznámka “Vydáno s”), které zohledňuje místní odlišnosti vazby v záznamu, ani pro analytické jednotky (analytická propojení).

Indikátory:

První indikátor (Poznámka)
0 - Poznámka se generuje
1 - Poznámka se negeneruje

Druhý indikátor (Návěští)
# - Vydáno s
8 - Návěští se negeneruje

Seznam polí:

$a - Hlavní záhlaví
$b - Údaj o vydání
$c - Kvalifikátor
$d - Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání
$g - Informace o propojení
$h - Údaje fyzického popisu
$i - Text návěští
$k - Údaje o edici pro související popisnou jednotku
$m - Specifické údaje o dokumentu
$n - Poznámka
$o - Další identifikátor popisné jednotky
$s - Unifikovaný název
$t - Název
$w - Identifikační číslo záznamu
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$y - CODEN
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$7 - Kontrolní podpole –>

  • 0 Typ hlavního záhlaví
  • 1 Forma jména
  • 2 Typ záznamu
  • 3 Bibliografická úroveň

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top