775 Jiné vydání na stejném nosiči

Definice:

Pole obsahuje záhlaví jiných dostupných vydání díla (horizontální propojení). V tomto poli lze uvádět údaje o následujících typech vydání:

  • Jazykové verze (jazykové mutace) - pokud je seriál vydáván souběžně ve více než jednom jazyce (obvykle stejným nakladatelem, na rozdíl od překladu vydaného jiným nakladatelem).
  • Pravidelně tištěné přetisky - vycházejí-li ke katalogizovanému seriálu pravidelně přetisky, pole 775 se používá pro záhlaví původního vydání.
  • Jiná vydání - jiná vydání popisné jednotky. Zpravidla mívají stejný název jako popisovaná jednotka, ale mají odlišný údaj o vydání.

Indikátory:

První indikátor (Poznámka)
0 - Poznámka se generuje
1 - Poznámka se negeneruje

Druhý indikátor (Návěští)
# - Jiná vydání na stejném nosiči
8 - Návěští se negeneruje

Seznam polí:

$a - Hlavní záhlaví
$b - Údaj o vydání
$c - Kvalifikátor
$d - Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání
$e - Kód jazyka
$f - Kód země
$g - Informace o propojení
$h - Údaje fyzického popisu
$i - Text návěští
$k - Údaje o edici pro související popisnou jednotku
$m - Specifické údaje o dokumentu
$n - Poznámka
$o - Další identifikátor popisné jednotky
$r - Číslo zprávy
$s - Unifikovaný název
$t - Název
$u - Standardní číslo technické zprávy
$w - Identifikační číslo záznamu
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$y - CODEN
$z - Mezinárodní standardní číslo knihy
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$7 - Kontrolní podpole –>

  • 0 Typ hlavního záhlaví
  • 1 Forma jména
  • 2 Typ záznamu
  • 3 Bibliografická úroveň

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top