774 Fyzicky samostatná jednotka

Definice:

Pole obsahuje informaci o fyzicky samostatné základní jednotce související s větší bibliografickou jednotkou. Fyzicky samostatná jednotka může být částí jedné bibliografické jednotky, vícedílné popisné jednotky nebo sbírky. Fyzicky samostatná jednotka může nebo nemusí být popsána v rámci samostatného bibliografického záznamu.

Pokud je z tohoto pole generována poznámka, tak se zobrazuje a/nebo tiskne spolu s úvodní frází, která je generována jako návěští podle hodnoty druhého indikátoru.

Indikátory:

První indikátor (Poznámka)
0 - Poznámka se generuje
1 - Poznámka se negeneruje

Druhý indikátor (Návěští)
# - Fyzicky samostatná jednotka
8 - Návěští se negeneruje

Seznam polí:

$a - Hlavní záhlaví
$b - Údaj o vydání
$c - Kvalifikátor
$d - Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání
$g - Informace o propojení
$h - Údaje fyzického popisu
$i - Text návěští
$k - Údaje o edici pro související popisnou jednotku
$m - Specifické údaje o dokumentu
$n - Poznámka
$o - Další identifikátor popisné jednotky
$r - Číslo zprávy
$s - Unifikovaný název
$t - Název
$u - Standardní číslo technické zprávy
$w - Identifikační číslo záznamu
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$y - CODEN
$z - Mezinárodní standardní číslo knihy
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$7 - Kontrolní podpole –>

  • 0 Typ hlavního záhlaví
  • 1 Forma jména
  • 2 Typ záznamu
  • 3 Bibliografická úroveň

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top