773 Zdrojový dokument/Hostitelská jednotka

Definice:

V tomto poli jsou uvedeny informace o zdrojovém dokumentu/hostitelské jednotce pro fyzicky samostatnou základní jednotku popisovanou v záznamu (vertikální propojení). Pole umožňuje uživateli zjistit lokaci fyzické jednotky, která obsahuje analytickou jednotku nebo další popisnou jednotku. V poli jsou požadovány pouze údaje sloužící k identifikaci zdrojového dokumentu/hostitelské jednotky, např. propojení k bibliografickému záznamu, který popisuje jednotku a/nebo popisné údaje, jež identifikují zdrojový dokument/hostitelskou jednotku. V případě zdrojových dokumentů, jako jsou seriály nebo v podstatě vícesvazková díla, je nezbytná informace v podpoli $g, která zajistí přesnou lokaci analytické jednotky v rámci bibliografické jednotky.

Indikátory:

První indikátor (Poznámka)
0 - Poznámka se generuje
1 - Poznámka se negeneruje

Druhý indikátor (Návěští)
# - In
8 - Návěští se negeneruje

Seznam polí:

$a - Hlavní záhlaví
$b - Údaj o vydání
$c - Kvalifikátor
$d - Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání
$g - Informace o propojení
$h - Údaje fyzického popisu
$i - Text návěští
$k - Údaje o edici pro související popisnou jednotku
$m - Specifické údaje o dokumentu
$n - Poznámka
$o - Další identifikátor popisné jednotky
$p - Zkrácený název
$r - Číslo zprávy
$s - Unifikovaný název
$t - Název
$u - Standardní číslo technické zprávy
$w - Identifikační číslo záznamu
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$y - CODEN
$z - Mezinárodní standardní číslo knihy
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$7 - Kontrolní podpole –>

  • 0 Typ hlavního záhlaví
  • 1 Forma jména
  • 2 Typ záznamu
  • 3 Bibliografická úroveň

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top