760 Hlavní edice (pro subedici)

Definice:

Pole obsahuje informaci o související hlavní edici, pokud je základní popisná jednotka subedicí (vertikální propojení). Pole se uvádí jako doplněk dalších údajů o edici.

Indikátory:

První indikátor (Poznámka)
0 - Poznámka se zobrazuje
1 - Poznámka se nezobrazuje

Druhý indikátor (Návěští)
# - Hlavní edice
8 - Návěští se negeneruje

Seznam polí:

$a - Hlavní záhlaví pro edici
$b - Údaj o vydání
$c - Kvalifikátor
$d - Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání
$g - Informace o propojení
$h - Údaje fyzického popisu
$i - Text návěští
$m - Specifické údaje o dokumentu
$n - Poznámka
$o - Další identifikátor popisné jednotky
$s - Unifikovaný název
$t - Název
$w - Identifikační číslo záznamu
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$y - CODEN
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$7 - Kontrolní podpole –>

  • 0 Typ hlavního záhlaví
  • 1 Forma jména
  • 2 Typ záznamu
  • 3 Bibliografická úroveň

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top