730 Vedlejší záhlaví - unifikovaný název

Definice:

Pole obsahuje unifikovaný název použitý jako vedlejší záhlaví. Vedlejší záhlaví se stanoví podle daných katalogizačních pravidel za účelem zajištění přístupu k bibliografickém záznamu prostřednictvím záhlaví pro unifikovaný název, pro než není vhodnější zápis v polích 630 (Vedlejší věcné záhlaví - unifikovaný název) nebo 830 (Vedlejší záhlaví pro edici - unifikovaný název).

Indikátory:

První indikátor (Vyloučení znaků z řazení)
0-9 - Počet vyloučených znaků

Druhý indikátor (Typ vedlejšího záhlaví)
# - Typ nespecifikován - tato hodnota se používá v případě, kdy vedlejší záhlaví není určeno pro analytické účely nebo pokud není specifikováno, že je vedlejší záhlaví analytické.
2 - Analytické záhlaví - popisná jednotka obsahuje dílo, které je prezentováno vedlejším záhlavím.

Seznam polí:

$a - Unifikovaný záznam
$d - Datum podpisu smlouvy
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$k - Podzáhlaví pro formu
$l - Jazyk díla
$m - Obsazení (hudební díla)
$n - Číslo části/sekce díla
$o - Údaje o aranžmá
$p - Název části/sekce díla
$r - Tónina (hudební díla)
$s - Verze
$t - Název
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$3 - Bližší určení dokumentu
$5 - Kód instituce MARC
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top