720 Vedlejší záhlaví - neověřené jméno

Definice:

Pole se používá pro jméno spojené s dílem, pokud toto jméno není ověřené v souboru autorit nebo rejstříku. Pole se také používá pro jména, která nejsou formulována podle katalogizačních pravidel. Jména zapsaná v poli 720 mohou být jakéhokoliv typu (např. osobní jména, jména korporací, jména akcí). Pole se používá, pokud nelze spíše použít jedno z dalších polí pro selekční údaje, např. 1XX (Záhlaví) nebo 7XX (Vedlejší záhlaví), protože úroveň kontroly/ověřování a/nebo struktura jména neodpovídá požadavkům těchto polí pro selekční údaje.

Indikátory:

První indikátor (Typ jména)
# - Nespecifikován - typ jména není znám ani specifikován.
1 - Osobní
2 - Jiný - jméno v jiné formě než osobní.

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Jméno - toto podpole obsahuje neověřené jméno. Nejsou zde specifikovány požadavky na úpravu, formulaci či strukturu jména. Jeden výskyt podpole $a obsahuje všechny části jména. Více jmen se zapisuje v samostatných výskytech pole 720.

$e - Slovní označení role - označení funkce, která slovně vyjadřuje vztah mezi jménem a dílem.

$4 - Kód role - podpole obsahuje kód ve formátu MARC, který specifikuje vztah mezi jménem a dílem. Pro osobu lze použít více kódů rolí, pokud zastává více než jednu funkci.

$6 - Propojení polí v jiném písmu

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top