710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace

Definice:

Pole obsahuje ve formě hesla pojmenování korporace, jíž se přisuzuje sekundární intelektuální odpovědnost za dílo.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor formy jména)
0 - Invertovaná forma jména
1 - Jméno jurisdikce
2 - Jméno v přímém pořadí

Druhý indikátor (Typ vedlejšího záhlaví)
# - Typ nespecifikován - tato hodnota se používá v případě, kdy vedlejší záhlaví není určeno pro analytické účely nebo pokud není specifikováno, že je vedlejší záhlaví analytické.
2 - Analytické záhlaví - popisná jednotka obsahuje dílo, které je prezentováno vedlejším záhlavím.

Seznam polí:

$a - Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
$b - Podřízená složka
$c - Místo konání akce
$d - Datum konání akce nebo podpisu smlouvy
$e - Slovní označení role
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$k - Podzáhlaví pro formu
$l - Jazyk díla
$m - Obsazení (hudební díla)
$n - Číslo části/sekce/akce
$o - Údaj o aranžmá (hudební díla)
$p - Název části/sekce díla
$r - Tónina (hudební díla)
$s - Verze
$t - Název díla
$u - Příslušnost ke korporaci/adresa
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$3 - Bližší určení dokumentu
$4 - Kód role
$5 - Kód instituce MARC
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top