700 Vedlejší záhlaví - osobní jméno

Definice:

Pole obsahuje osobní jméno použité jako vedlejší záhlaví. Vedlejší záhlaví se stanoví podle daných katalogizačních pravidel za účelem zajištění přístupu k bibliografickému záznamu prostřednictvím záhlaví osobních jmen, pro něž není vhodnější zápis v polích 600 (Vedlejší věcné záhlaví - osobní jméno) nebo 800 (Vedlejší záhlaví pro edici - osobní jméno).

Indikátory:

První indikátor (Indikátor formy jména)
0 - Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem
1 - Jméno se uvádí pod příjmením
3 - Jméno rodiny/rodu

Druhý indikátor (Typ vedlejšího záhlaví)
# - Typ nespecifikován - tato hodnota se používá v případě, kdy vedlejší záhlaví není určeno pro analytické účely nebo pokud není specifikováno, že je vedlejší záhlaví analytické.
2 - Analytické záhlaví - popisná jednotka obsahuje dílo, které je prezentováno vedlejším záhlavím.

Seznam polí:

$a - Osobní jméno
$b - Římské číslice
$c - Doplňky ke jménu jiné než data
$d - Data související se jménem
$e - Slovní označení role
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$j - Přisouzení odpovědnosti
$k - Podzáhlaví pro formu
$l - Jazyk díla
$m - Obsazení (hudební díla)
$n - Číslo části/sekce
$o - Údaj o aranžmá (hudební díla)
$p - Název části/sekce díla
$q - Rozpis iniciál rodného/křestního jména
$r - Tónina (hudební díla)
$s - Verze
$t - Název díla
$u - Příslušnost ke korporaci/adresa
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu
$3 - Bližší určení dokumentu
$4 - Kód role
$5 - Kód instituce MARC
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top