008 Údaje pevné délky

Definice a použití pole

Pole obsahuje 40 znakových pozic (00 - 39) poskytujících kódované informace o záznamu jako celku a o speciálních bibliografických aspektech katalogizované popisné jednotky. Tyto údaje se mohou uplatnit při vyhledávání a pořádání informací.

Znakové pozice 00 - 17 a 35 - 39 jsou shodně definovány pro všechny typy dokumentů. Definice znakových pozic 18 - 34 jsou uvedeny samostatně pro každý typ dokumentu, avšak určité údaje jsou definovány shodně pro více než jeden typ dokumentu. Údaje jsou definovány pozičně v závislosti na typu dokumentu. Popisy údajů definovaných na pozicích 008/18-34 jsou rozděleny do sedmi samostatných oddílů v konfiguracích daných typem dokumentu:

 • knihy (BK)
 • počítačové soubory (CF)
 • mapy (MP)
 • hudba (MU)
 • pokračující zdroje (CR)
 • vizuální dokumenty (VM)
 • smíšené dokumenty (MX)

Seznam pozic společných pro všechny typy dokumentů:

00 - 05: Datum uložení do souboru

 • Šest znakových pozic specifikuje datum, kdy byl záznam poprvé uložen ve strojem čitelné podobě. Datum se uvádí ve formě rrmmdd (rr=rok, mm=měsíc, dd=den). Pole 008/00-05 je obvykle generováno systémem. Datum uložení do souboru na pozici 008/00-05 se nikdy nemění.

06: Typ data/Publikační status

 • Jednoznakový abecední kód označuje typ data uvedeného na znakových pozicích 008/07-10 (Datum 1) a 008/11-14 (Datum 2). U většiny záznamů je datum odvozeno z údajů pole 260, pole 362 nebo z polí poznámek.

07 - 10: Datum 1

 • Tyto znakové pozice obsahují datum specifikované kódem na pozici 008/06 (Typ data/Publikační status). Určování dat na pozicích 008/07-10 se provádí současně s volbou kódu na pozici 008/06.

11 - 14: Datum 2

 • Tyto znakové pozice obsahují datum specifikované kódem na pozici 008/06 (Typ data/Publikační status). Určování dat na pozicích 008/11-14 se provádí současně s volbou kódu na pozici 008/06.)

15 - 17: Místo vydání, produkce nebo realizace

 • Dvou- nebo tříznakový abecední kód označuje místo vydání, produkce nebo realizace. Volba kódu se obvykle odvozuje z informací uvedených v poli 260 (Nakladatelské údaje).

35 - 37: Jazyk

 • Tříznakový abecední kód označuje jazyk popisné jednotky. Volba kódu vychází z dominantního jazyka popisné jednotky.

38: Modifikace záznamu

 • Jednoznakový abecední kód označuje, zda je nějaký údaj v bibliografickém záznamu modifikací informace vyskytující se v katalogizované jednotce nebo zda byl určen k zápisu do strojem čitelného záznamu. Za modifikace se považuje romanizace údajů, které byly původně uvedeny v nelatinkovém písmu; nahrazení znaků, které nemohou být převedeny do strojem čitelné podoby (např. speciální symboly); zkrácení záznamů, protože velikost záznamu překročila maximální systémem povolenou délku.

39: Zdroj katalogizace

 • Označuje původní katalogizační zdroj záznamu. Jestliže je zdroj katalogizace znám, informace o něm se uvádějí v podpoli $a pole 040.

Identifikátory

Identifikátory nejsou definovány.

Seznam polí

Podpole nejsou definována.

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top