005 Datum posledního zpracování

Definice a použití pole

Pole obsahuje 16 znaků určující datum a čas poslední transakce záznamu. Datum a čas slouží jako identifikátor verze záznamu. Údaje se uvádějí ve formě předepsané normou Representation of Dates and Times (ISO 8601). Datum požaduje 8 číselných znaků ve tvaru yyyymmdd (4 pro rok, 2 pro měsíc a 2 pro den). Čas požaduje 8 číselných znaků ve tvaru hhmmss.f (2 pro hodinu, 2 pro minutu, 2 pro sekundu a 2 pro desetinné místo sekundy, vč. desetinné tečky). Užívá se 24 hodinový interval (00 - 23).

Identifikátory

Identifikátory nejsou definovány.

Seznam polí

Podpole nejsou definována.

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top