Deník veřejné knihovny

Deník veřejné knihovny je vydáván ve spolupráci NIPOS a Knihovnického institutu Národní knihovny ČR jako podklad pro knihovnickou statistiku. Obsahuje formuláře pro vedení průběžné evidence o činnosti knihovny, které pak slouží pro vyplňování ročního statistického výkazu KULT (MK) 12-01, schváleného Českým statistickým úřadem.

V záložce Statistiky –> Deník veřejné knihovny se nachází nástroj pro zpracování položek DVK pro konkrétní lokaci, oddělení a časové období.

image alt

Top