Oblíbené

V záložce Oblíbené se nachází seznam dokumentů, které si čtenář přidal mezi své oblíbené. Tento seznam si může různě upravovat, např. posouvat jednotlivé záznamy v seznamu nahoru či dolů, případně mazat položky. Tyto funkce jsou dostupné pod tlačítkem drawing na pravém konci řádku záznamu.

image alt

V záhlaví stránky se nachází také několik funkčních tlačítek:

  • Smazat vše - smaže hromadně všechny položky ze seznamu.

  • Tisk - vytiskne seznam oblíbených.

  • Export - vyexportuje a stáhne seznam oblíbených ve zvoleném formátu (CSV, Excel, Word, RIS).

  • Odeslat na email - odešle seznam oblíbených na zvolený email.

image alt

  • Vyžádat vše - pomocí této funkce lze hromadně vyžádat všechny knihy přidané do seznamu oblíbených. U exemplářů dostupných k půjčení se provede objednávka a u knih momentálně vypůjčených jinými čtenáři bude provedena jejich rezervace.

  • Seřadit - vzestupně/sestupně.

Top