Výpůjčky

Možností vypůjčení knihy čtenáři je hned několik.

  1. Prvním způsobem je cesta přes vybraného čtenáře, kdy rozklikneme jeho profil a stiskneme tlačítko Vypůjčit knihu. Následně budete vyzváni k zadání identifikátoru knihy/dokumentu, např. ISBN/ISSN či oskenování čarového kódu. Podle zadaného identifikátoru se zobrazí záznam požadované knihy/dokumentu s poznámkou o jeho dostupnosti, tzn. je-li volný k vypůjčení, vypůjčený (a do kdy) a případně zda je rezervován. Pokud se nezobrazí žádný záznam, tak nemá dokument v knihovně evidován žádný exemplář.

image alt

image alt

image alt

image alt

  1. Další možností vypůjčení je přes katalog Moje knihy/katalog, kde se v pravé části každého záznamu nachází zelená ikonka drawing. Jedná se o tlačítko s informacemi o dostupnosti knihy. K nabízeným možnostem patří objednávka knihy, která je volná k vypůjčení, nebo rezervace knihy momentálně zapůjčené jinému čtenáři.

image alt

Nabízené možnosti vypůjčení: image alt

K vyřízení

Do podzáložky “K vyřízení” se automaticky řadí nevyřízené objednávky a neodeslané rezervace. Pokud si tedy čtenář objedná přes webové stránky knížku nebo se do knihovny vrátí zpět kniha, na kterou byla vytvořena rezervace, tak se tyto záznamy objeví zde.

Knihovník následně knihu nachystá pro dalšího čtenáře a stisknutím tlačítka Vyřídit potvrdí dostupnost knihy a možnost jejího vyzvednutí. Po kliknutí na tlačítko Vyřídit je potřeba zadat identifikátor knihy, kterou chcete zpracovat. Na základě identifikátoru, se zobrazí záznam požadované knihy s informací o dostupnosti. Tento záznam vyberete buď stisknutím modrého tlačítka Vybrat nebo přímo kliknete na záznam.

Posledním úkolem je vybrat čtenáře, kterému chceme knihu vypůjčit. Může se stát, že na jeden exemplář bude vytvořeno více rezervací či objednávek. Knihovník pak podle čísla objednávky či rezervace pozná pořadí čtenářů, ale nemusí se jím řídit.

image alt

Vyřízení objednávky/rezervace image alt

Příklad většího počtu provedených objednávek na jeden exemplář knihy: image alt

K vyzvednutí

V podzáložce K vyzvednutí jsou evidovány rezervované nebo objednané dokumenty, které knihovník potvrdil jako vyřízené a čtenáři bylo odesláno upozornění o možnosti vyzvednutí knihy. Tlačítko se třemi tečkami v pravé části každého záznamu umožňuje knihovníkovi smazat záznam nebo znovu odeslat výzvu k vyzvednutí knihy.

image alt

Vypůjčené

V podzáložce Vypůjčené je uveden seznam všech aktuálně vypůjčených knih. U každé položky je uvedeno komu byla kniha zapůjčena a od jakého data.

image alt

Rezervace v pořadí

V této podzáložce je uveden seznam čekatelů na rezervované knihy.

image alt

Upomínky

V podzáložce upomínky je uveden seznam upomínaných čtenářů, kteří nevrátili určitý exemplář do konce stanovené výpůjční lhůty. Tento seznam lze třídit pomocí menu v pravé části stránky podle různých kritérií.

image alt

Top