Exempláře

Výčet všech evidovaných exemplářů knih je uveden v záložce Exempláře. U každého z nich je uvedeno přírůstkové číslo, signatura a ISBN (pokud jim byly tyto identifikátory přiděleny), dále pak budova a lokace ve které se nacházejí, fond a v případě vyřazeného exempláře úbytkové číslo.

image alt

Pro lepší orientaci je možné řadit záznamy podle přírůstkového čísla vzestupně i sestupně, podle úbytkového čísla nebo podle signatury. V právé části stránky se nachází panel umožňující třízení záznamů podle vybraných skupin a kritérií.

drawing drawing

Top