Přidej knihu

Chcete-li přidat knihu do katalogu knihovny, klikněte na záložku Přidej knihu v hlavním menu v záhlaví stránky. Pro nejlepší nalezení správného titulu použijte ISBN/ISSN.

ISBN je mezinárodní číslo knihy, ISSN je mezinárodní číslo seriálu. Obvykle se nacházejí na zadní straně knihy ve formě čísla anebo čárového kódu. Při jejich zadávání můžete vynechat pomlčky. Pro rychlejší načtení čárového kódu můžete použít kameru vašeho PC a telefonu nebo dedikovaný snímač čárového kódu.

Pokud kniha nemá ISBN/ISSN, použijte libovolná slova z názvu knihy v kombinaci s autorem či rokem vydání.

image alt

K vyhledávání knih lze použít několik různých databází. Jako první je vhodné provést vyhledávání v databázi Vaší vlastní knihovny. To platí zejména tehdy, máte-li ve Vaší knihovně velký počet exemplářů, předejdete tak vytvoření duplikátu. Pokud knihu nenajdete ve své knihovně, tak vyberte jednu z následujících databází:

  • Všechny knihovny v databázi (databáze uživatelů Everbis)
  • Centrální portál knihoven (CPK)
  • CPK - zahraniční knihovny
  • Everbis full

image alt

Vyhledaný záznam či záznamy se zobrazí ve spodní části vyhledávacího okna. Kliknutím na Vámi zvolený záznam se otevře formulář pro vytvoření exempláře (či více exemplářů). V tomto formuláři nejprve vyplníte informace společné pro všechny exempláře a pak postupně přidáváte exempláře s jejich specifickým evidenčním číslem, signaturou a čarovým kódem. Na závěr vše potvrdíte tlačítkem OK a dojde k přidání Vámi zvolené knihy do katalogu.

image alt

image alt

image alt

Vytvořit záznam

Nastane-li situace, kdy se nepodaří najít knihu v žádné z nabízených databází, tak máte možnost vložit svůj soukromý titul tlačítkem Vytvořit nový. image alt

Ve formuláři vyplníte údaje, které znáte, vyplníte fond dokumentu a následně kliknete na tlačítko Zveřejnit a zavřít. image alt

Periodika

Přidávání periodik do Vaší knihovny probíhá stejným způsobem jako přidávání knih, akorát pro vyhledání použijete identifikátor ISSN.

Specifikem periodik je existence jednoho titulu, který vychází periodicky za určité období jako čísla, která souhrně za jeden rok označujeme jako ročníky.

Ročníky a čísla

Pro přidání nového ročníku slouží tlačítko Nový ročník nacházející se na stránce detailu záznamu.

image alt

U každého ročníku pak evidujete exempláře, které představují jednotlivá čísla.

image alt

Top