Vrátit knihu

Pro rychlé a jednoduché vrácení knihy slouží stejnojmenné tlačítko v záložce Čtenáři.

image alt

Po kliknutí budete vyzváni k zadání nebo načtení identifikátoru (ISBN, čarového kódu) knihy.

image alt

Po jeho načtení se zobrazí pole se záznamem čtenáře, který měl knihu zapůjčenou a do jakého data. Kliknutím na tento záznam se provede vrácení knihy.

image alt image alt

V případě, že je právě vracená kniha rezervována dalším čtenářem, tak se automaticky zobrazí okno s upozorněním na tuto rezervaci a možností odeslat upozornění čekajícímu čtenáři na možnost vyzvednutí této knihy.

image alt

Další způsob, jakým lze provést vrácení knihy, je prostřednictvím tlačítka Vrátit knihu v detailu čtenáře nebo tlačítkem Vrátit přímo u konkrétní knihy v seznamu vypůjčených knih čtenáře.

image alt

Top