Vytvořit novou MVS knihovnu

Meziknihovní výpůjční systém (MVS) zajišťuje uživateli zapůjčení dokumentu, který není ve fondu dotazované knihovny, a to prostřednictvím jiné knihovny.

Pro evidenci výpůjček jiným knihovnám je potřeba založit účet stejně jako každému jinému čtenáři. Pro založení účtu klikněte na záložku Čtenáři a následně v horní části stránky na tlačítko Vytvořit novou MVS knihovnu.

image alt

Ve formuláři poté vyplníte název knihovny, které budou poskytovány MVS, její základní údaje, kontakt a čtenářské údaje.

image alt

Top