Nastavení proxy

Portaro lze spustit za reverzním proxy (apache, nginx, haproxy), s těmito podmínkami:

 • Proxy musí zachovat hlavičky: Host, X-Forwarded-For, X-Forwarded-Host a ideálně X-Forwarded-Proto
 • Portaro musí mít vypnutý OPAC.ForceHttps

Konfigurace šablony Apache virtualhost

<VirtualHost *>
  ServerName katalog-halenkovice.napajedla.cz

  #proxy
  ProxyPreserveHost On
  ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
  ProxyPassReverseCookiePath / /
</VirtualHost>

Konfigurace šablony Nginx

# set max upload size
client_max_body_size 100M;


server {
  listen 443;
  server_name katalog.szu.cz;
  ssl_certificate /etc/nginx/conf.d/certs/linux_cert+ca.pem;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/conf.d/certs/mimon_pk.pem;

  location / {
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_buffering off;
    proxy_pass http://10.10.11.16:8001;
  }
}


server {
  listen 443;
  server_name katalogpers.szu.cz;
  ssl_certificate /etc/nginx/conf.d/certs/linux_cert+ca.pem;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/conf.d/certs/mimon_pk.pem;

  location / {
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_buffering off;
    proxy_pass http://10.10.11.16:8002;
  }
}

Top