Jak fungují práva v kombinaci s odděleními

Práva pro přístup knihovníků v eVerbisu ke čtenářům se vždy řídí kombinací budov knihovníka, budov čtenáře a (v případě samostatného katalogu pobočky) aktuální pobočky.

Předpokládejme, že máme následující strukturu knihovny (resp. regionu), která obsahuje hlavní budovu a vesnické knihovny:

graph TD;
  0(Knihovna) --> H(Hlavní budova);
  H --> H1(Dětské oddělení);
  H --> H2(Dospělé oddělení);
  0 --> 5(Kladruby);
  0 --> 6(Dolní Maršov);
  0 --> 7(Malenovice);
  5 --> 501(Malá);
  5 --> 502(Velká);

Potom knihovník uvidí (a může editovat) jakéhokoliv čtenáře, který splňuje následující podmínku: Průnik oddělení všech podstromů jeho budov s odděleními všech podstromů budov knihovníka dává neprázdnou množinu.

Tedy, máme-li knihovníka, který má povoleno půjčovat v Kladrubech, uvidí vždy čtenáře, kteří mají nastavená oddělení Knihovna, Kladruby, Malá a Velká.

Samostatný katalog pobočky

V případě samostatného katalogu pro pobočku v Kladrubech se graf poboček omezí:

graph TD;
  5(Kladruby) --> 501(Malá);
  5 --> 502(Velká);

a knihovník, který má povoleno půjčovat v Kladrubech, uvidí vždy čtenáře, kteří mají nastavená oddělení Kladruby, Malá a Velká, ale i Knihovna, neboť Knihovna pokrývá celou databázi. Takže, pokud chceme, aby v Kladrubech nebyli vidět čtenáři z hlavní budovy, je nutné, aby neměli nastavené oddělení “Knihovna”, ale opravdu jen hlavní budovu.

Top