Vytvoření nové knihovny

Pro vytvoření nové knihovny zadejte do vyhledávače adresu https://everbis.cz/#!/. Kliknutím na oranžové tlačítko Vytvořit se otevře formulář, ve kterém zadáte jaký typ knihovny si přejete vytvořit, její název a URL adresu.

image alt

Osobní knihovna je vhodná pouze pro evidenci vašich titulů a exemplářů. Školní a veřejná knihovna navíc obashuje evidenci čtenářů a výpůjček, rezervace a upomínky.

image alt

Poté, co úspěšně vytvoříte svoji novou knihovnu, je potřeba ještě založit účet, přes který se budete do knihovny přihlašovat.

image alt

Formulář pro vytvoření nového účtu knihovníka: image alt

V případě, že už jste si v minulosti nějakou knihovnu zakládali a máte již účet vytvořen, přihlaste se přes něj. Systém Vám poté nabídne přesměrování na již existující knihovnu nebo můžete přesměrování odmítnout a začít používat knihovnu nově vytvořenou.

image alt

A nyní už můžete začít používat Vaši novou knihovnu!

image alt

Top